MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

SATICI :

Ticari Ünvan     : Fairytale İstanbul Dekorasyon Hediyelik Eşya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Mersis No       : 0384037896100001
Vergi No         : 3840378961 (Mecidiyeköy VD)
Adres              : Nişantaşı Ihlamur Yolu Sk. No: 17/1C 34365 İstanbul
Telefon           : +90 212 232 0032
E-mail             : [email protected]
 
TÜKETİCİ    :
Ad/Soyad   :
Adres          :
Telefon       :
E-mail         :
 
Madde 2 : Konu
İşbu sözleşme, www.fairytaleistanbul.com web sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü, sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.
Madde 3 : Ürün ve Sipariş Bilgileri
Ürünün adı               :
Stok kodu                :
Ürünün adeti                  :
Ürünün KDV dahil fiyatı      :
Teslimat ulaşım fiyatı         :
Ödeme Şekli                   : Kredi kartı veya banka havalesi.
Madde 4 : Fatura ve Teslimat Bilgileri
Fatura Adresi                 :
Faturadaki Unvan         :
Teslimat Adresi             :
Teslim Edilecek Kişi            :
Madde 5: Genel Şartlar
18 yaşından küçük kişiler www.fairytaleistanbul.com web sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve teyit etmiş adolunur. Satıcı, www.fairytaleistanbul.com web sitesinde oluşabilecek sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir, belirtilen durumda fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkı mahfuzdur. Tüketici, www.fairytaleistanbul.com'dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici 'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini,  Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.
İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (ticari defter ve kayıtlar, bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.
Madde 6 : Satıcı'nın Yükümlülükleri
Satıcı, Tüketici’nin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde edimini yerine getirir. Sipariş üzerine üretilen ürünlerde teslim süresi Tüketici’ye önceden bildirilerek 30 (otuz)  güne kadar uzatılabilir. Satıcının işbu maddede yazılı yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Kargo firmasının, ürünü Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 (on) gün içinde Tüketici'ye iade eder. Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya internet sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin ”cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler”den olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14/ gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.
Madde 7 : Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler
Tüketici'nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda özel yazı yazılan ürünler, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.
Madde 8 : Yetkili Mahkemeler
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
 
 
              Satıcı                                                   Alıcı

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.